تماس با ما

ما در مجموعه اثرگذاران قرن بیست و یکم میکوشیم تا شرایطی را برای توسعه فردی و پیشرفت کسب و کارها فراهم کنیم. از طریق راه های ارتباطی موجود در این صفحه میتوانید با ما ارتباط برقرار کنید.

اطلاعات پرداخت

بانک پاسارگاد – رضا محمد شفیعی

شماره کارت:

5022291079697932

شماره حساب:

1004.8000.10193653.1

شماره شبا:

650570100480010193653101

اطلاعات تماس